X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد♕از شیر مرغ تا جون ادمی زاد™♕ - سوالات املا و انشا و فارسی دوم راهنمایی
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید. من طه باغبانی 14 ساله از کاشان هستم
ساعت : 14:30
نویسنده : طه باغبانی™
ادامه مطلب........  مدرسه تعطیل ................... بچه ها به سوی................... حرکت کردند . در بین راه سعید به من .................... سواره رو جای ماشین................ و برای عبور افراد ................ نیست. من صحبتِ................... را قبول کردم . او خیلی خوب فکر................ به همین خاطر مادرم به من اجازه.................. است که با سعید................... باشم و با او به مدرسه................... روزی که نم نم باران .................... و من و سعید از مدرسه به سوی خانه می رفتیم ، تصادف .................... مردم جمع .................. من به سعید گفتم اگر خیلی این جا باشیم ، پدر و مادرمان ناراحت ، نگران .................... و خیال .................... که ما تصادف.................. او حرف مرا قبول .................. و گفت : برویم . وقتی به پشت سرمان نگاه ............... جمعیت آهسته آهسته پراکنده .................می دانید چه کسی تصادف کرده ...................... ؟ پسری به اسم رضا که در مدرسه ی ما درس می خواند . خدا را شکر کردیم که فقط دست او کمی زخمی شده .................... و یک روز بعد به مدرسه ................ و بچه ها از دیدن او ....................

2- جمله های نامرتب زیر را مرتب کنید .

الف ) زندگی ضروری امروز است وسایل از کاغذ

ب) شاداب رنگ ها محیط را می کنند

ج) کارهایی یکی از آلوده می کند آتش زدن درخت هاست که برگ محیط زیست را

د) بپرسید اگر جایی از متوجه نشده اید را از معلم آن را درس خوب

3- جمله های ناتمام زیر را کامل کنید .

الف ) امروز در مدرسه .............

ب) هرگز نباید.......

پ) پاکیزگی و اخلاق خوش از ......

ت) خودرویی اختراع می کنم که.........

ث) آن روز گذشت ولی.......

ج) همان طور که مشغول مطالعه بودم..........

4- در باره ی هر کدام از جمله های زیر توضیح مختصری دهید .

1) چرا درخت ارزش دارد ؟

2) کار نویسنده چیست و چه می کند ؟

3) مزاحم تلفنی یعنی چه ؟ چرا این نوع مزاحمت ، زشت و ناپسند است ؟

4- نوشتن انشا برای تو راحت و آسان است یا دشوار و تلخ ؟

5- اگر هیچ کس شما را دوست نداشته باشد ؟

6- چه کارهایی نباید بکنیم ؟

5- آیا تا به حال فکر کرده ای که درون اشیای زیر چگونه است ؟ بنویس .

1- کره ی زمین

2- شکم مورچه

3- شاخ گاو

4- اتاقی در بیمارستان که بر درآن نوشته شده است : « ورود اکیداً ممنوع » .

6- هر یک از اتفاق های ناتمام را کامل و عنوانی مناسب برای آنها انتخاب کن .

الف ) بعد از یک روز بارانی ، در کنار خیابانی پر چاله ، حسین و جواد در کنار پدر و مادر لباس های نو و تمیز بر تن دارند و برای رفتن به مهمانی با شوق فراوان در انتظار رسیدن تاکسی هستند . اما با عبور تند خودرویی همه خیس و گِل آلود می شوند . آنها مدت ها بود که برای چنین مهمانی روز شماری می کردند تا ...........

ب) غریبه ای برای یافتن نشانی ، کاغذی در دست دارد . نمی داند از کدام طرف باید برود . سرگردان است . خیابان خلوت است . به همه جا نگاه می کند . پیرمردی را می بیند که عصا زنان به سمت او می آید ، غریبه .............

7- یک بند بنویسید و این کلمه ها را در آن به کار ببرید : رنج ؛ شاعر ؛ فردوسی ؛ آرامگاه ؛ شاهنامه ؛ خراسان ؛ توس ؛ شهر ؛ سی سال ؛ ایران

8- یکی از قصه های ظهر جمعه را بازنویسی کن .

9- برای هر کدام از اسم های زیر چند صفت بنویس .

لباس             داستان                     نان                         شکوفه                     جنگل            سرباز

10- جملات زیر را به دقت بخوانید و در جای خالی کلمات مناسب بنویسید .

1) اشک او چون آب................................................ می ماند

2) او همچون ....................................................... خود را پنهان کرد .

3) حرف های پدر بزرگ مانند ............................................. روشنگر راه زندگانی من بود .

4- چشم های آهو چون.......................................... می درخشید .

5- چشمه ی روستای ما چون .......................................... زیباست .

6) دل او چون آسمان ................................ است .

11- به جملات زیر صفت و قید اضافه کنید .

1- رستم با اسب آمد    قید...............................................      صفت.............................................

2- آن داستان را خواندم  قید.................................................     صفت...........................................

3- گل شکفت    قید..................................................................       صفت........................................

4- زمستان می آید  قید.......................................................       صفت.......................................

12- با هر دسته از کلمات و ترکیب ها جمله بساز .

1- شتابان – خیابان                         2- دانشمند – می زیست

3- زمستان – لانه                           4- دفاع می کردند – جوانان

5- ورزش – نشاط                           6- شام – درس

13- تشبیه های خنده آوری برای این موارد بنویسید .

1- خوشحال مثل....................                                   2- سفید مثل.................

3- مستقیم مثل...........                                          4- خسیس مثل.............

14- آخرین کتابی که خواندی چه نام دارد ؟

2- موضوع آن چه بود ؟ به طور خلاصه بنویس

3- از کدام قسمت ها بیشتر خوشت آمد ؟ چرا ؟

3- چرا از بعضی قسمت ها خوشت نیامد ؟

4- تصویر ها چه طور بود ؟

5- نظر خودت را بنویس.

-  در جمله ی « زندگی مثل دریاست گاه آرام ،گاه توفانی » رکن سوم تشبیه یا وجه شبه کدام است ؟

1- گاه آرام گاه توفانی    2- زندگی     3- مثل      4- دریا

2- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................... ختم می کرد .

1- کشیده             2- دراز           3- طولانی                 4- بلند

3- کلمات کدام گزینه با هم متضاد هستند ؟

1- استقلال و وابستگی    2- محبت و لطف       3- دوام و بقا           4- اصابت و برخورد

4-  در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟  1- آب از آب تکان نمی خورد   2- آب از سر چشمه گل آلود است    3- آب دست یزید افتاده است  4- آب از دستش نمی چکد

5- کدام توضیح در مورد « شعار » نادرست است ؟

1- به عبارت های کوتاه و آهنگین می گویند .     2- لحنی محکم و کوبنده و حماسی دارند .

3- شعار همان شعر است .     4- خلاصه و فشرده ی خواسته ها و آرمان های یک گروه یا یک ملّت است .

6-  در کدام تشبیه ، رکن سوم و چهارم حذف شده است ؟

1- دنیا مانند پل، محلّ گذر است       2- گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم

3- از آتش حسادت فاصله بگیرید      4- دوست خوب مثل برادری غمخوار و دلسوز است

7- در کدام گزینه ، زیبایی ادبی « جان بخشی به اشیا » نیست ؟

1- پاییز هم چون دیگر فصل ها با طبیعت وداع می کند

2- زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد

3- زیبایی طبیعت منحصر به سبزه و گل نیست

4- کاج و سرو در سرمای زمستان هم خم به ابرو نمی آورند

8- کدام عبارت به شیوه ی « نوشته ی ادبی » نیست ؟

1- آسمان بر سر بام و دشت ، پولک های نقره ای می ریزد

2- مردم بعضی از مناطق جنوبی کشور ما در طول زمستان رنگ برف را نمی بینند

3- هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است

4- آسمان سخاوتمند می شود

9- کدام واژه ها برای جاهای خالی مناسب هستند ؟

« ..................... فصل جوانی و شادابی و .................... فصل پختگی و کمال طبیعت است .»

1- تابستان ، بهار             2- بهار ، پاییز             3- تابستان ، پاییز                  4- بهار ، تابستان

10- معادل فارسی کدام لغت ، غلط آمده است ؟

1- سایت : پایگاه    2- کوپن : کالا برگ                3- ایمیل : نمابر           4- کامپیوتر : رایانه

11- کدام ترکیب ، کلمات آن فارسی هستند ؟   1- مناطق معتدل2- رفع عطش3- بار سنگین 4- فصل غم

12- کدام یک از لغات هم آوا ، غلط  به کار رفته است ؟

1- سؤال های پی در پی مأمور شهربانی تمامی نداشت 2- اصفهان قرن ها پیش از صفویه معمور و آباد بوده است

3- دشمن به غالب دوست در آمده و فریب کاری می کند

4- چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد      تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

13-  در کدام جمله آرایه ی جان بخشی ( تشخیص )  وجود دارد ؟ 1- در نیمه های اسفند زمین نفس می کشد   2- عده ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند      3- رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند     4- رنگ زرین گندم زارها بسیار زیبا است

14-  دو واژه ی « معمور » و « مأمور » که دارای تلفظ یکسانی هستند ، .......................... نامیده می شوند .

1-  هم خانواده      2- هم آوا ( متشابه )       3- مترادف          4- متضاد

15-هر واژه را به معنی آن وصل کنید ( در ستون دوم یک واژه اضافی است )

5- مبانی                  عمومی

6- ولا                      ویژه

7- عامّه                    بنیان ها

8- منحصر                 محبت

همه

16- در مصراع « کم گوی و گزیده گوی چون دُر  »  معنی واژه ی گزیده چیست ؟

الف – نیش زده            ب- شیرین      پ – نیش خورده                  ت- انتخاب شده

17- در کدام گزینه مفهوم « گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی » آمده است ؟

1- صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد                2- صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند

3- صبر کوتاه خدا سی سال است                     4- کیمیایی همچو صبر که دید ؟

18- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟   1- دلیری  2- پستی   3- بزرگی  4- بخشندگی

- کدام زوج واژه ها مترادف هستند ؟

1- رشادت ، شهادت                    2- مقاومت ، رزمندگی

3- حماسه ، ستم ستیزی                 4- ایثار ، بخشش

19- در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟

1- آب از آب تکان نمی خورد                    2- آب از سرچشمه گل آلود است

3- آّب دست یزید افتاده است                     4- آب از دستش نمی چکد

20- دو کاربرد نشانه ی خط ّ فاصله را بیان کنید

21- مفهوم مصراع « به تقریر لطایف لب گشایند » چیست ؟

 

22- مصراع « سخن را سر است ای خردمند و بن » به چه معنی است ؟

 

23- یکی از امثال و حکم را بنویسید که در آن واژه ی « دوست » به کار رفته باشد

24- ارکان تشبیه را با یک مثال مشخص کنید .

 

25- واژه های زیر را در مقابل عبارت های مناسب خود قرار دهید ( یک وازه اضافی است  )

« شعار – شاه بیت – مکسّر – کلمات قصار – بیت الغزل »

الف- گونه ای جمع است که شکل مفرد آن تغییر می کند

ب- به جملات کوتاه و پر معنی گفته می شود

ج- به بهترین بیت در یک شعر گفته می شود

د- خلاصه و فشرده ی خواسته های یک ملت است .

 

27- جمله های زیر را مرتّب کنید .

الف- وجود  به  ابر  باران  از می آید

ب- قنات است آب تهیه ی از راههای یکی

پ- شرقی همسایگان کدام  ایران  کشور ها  هستند

ث- شما و  دقت می کند  نظم  چند برابر را برنامه داشتن

28- معادل فارسی واژه های زیر را بنویسید .

اتومبیل                موبایل            سایت             هلی کوپتر                 اتوبان             پاسپورت

بارِم                     ترمینال           کُد                تیراژ                        کلینیک          S M S

29- متشابه ( مثل حیات و حیاط ) کلمات زیر را بنویسید ؛ سپس با آنها جمله بسازید .

خوار                                                          صواب

خورد                                                                   خیش

30- منظور و کاربرد هر ضرب المثل را بنویسید

الف- از تو حرکت ، از خدا برکت

ب- پایان شب سیه سپید است

پ- باد آورده را باد می برد

ث- تا تنور گرم است باید نان را پخت

31- داستان ناتمام زیر را ادامه دهید و نامی مناسب برایش انتخاب کنید .

« غریبه ای برای یافتن نشانی ، کاغذی در دست دارد . نمی داند از کدام طرف باید برود . خیابان خلوت است . به همه جا نگاه می کند . پیرمردی را می بیند که عصا زنان به سمت او می آید . غریبه .........

 

32- داستان زیر تا چند سطر ادامه دهید .

برف همه جا را پوشانده بود . سرما بیداد می کرد . گنجشک از سرما و گرسنگی به خود می لرزید  ؛ زیرا چیزی برای خوردن پیدا نمی کرد . یادش آمد که مورچه در تابستان با چه تلاشی مشغول جمع آوری دانه بود . پس به خانه ی مورچه رفت ، در زد و گفت : ...

33- بنویسید در هریک از نمونه های زیر چه عاملی باعث زیبایی نوشته شده است ؟

1- شب پاورچین پاورچین می رفت ، گویا به اندازه ی کافی خستگی در کرده بود .

2- مشهدی مثل مار به خودش می پیچید نفس نفس می زد ، رنگش مثل ماست پرید .

34- در مورد معنی و مفهوم هر از عبارات زیرتوضیح مختصری بدهید .

1- در هر مدرسه ای را که بگشایید ، در زندانی را بسته اید

 

2- با دیگران بخند اما به دیگران مخند

35-     داستان نيمه تمام زير را به دلخواه خود به پايان ببريد .

« مردي در ميان صخره هاي كوهستاني گردش مي كرد . ناگهان چشمش به سنگ بزرگي افتاد كه روي آن نوشته شده بود : لطفاً اين سنگ را جا به جا نكنيد ؛ زير آن گنجي پنهان نيست . مرد به وسوسه افتاد كه...

36- داستان زير را ادامه دهيد . طوري آن را به پايان ببريد كه نتيجه اخلاقي داشته باشد .

يك روز شير با گروهي از درندگان براي گردش و تماشا به صحرا رفته بودند . ناگهان يك شتر را ديدند كه سرگردان و تنها در بيابان مي رود . گرگ و پلنگ و خرس و درندگان ديگر كه همراه شير بودند و مدتي گوشت نخورده بودند گفتند : « اين شتر.......

37- در باره ی تصویر روبرو یک بند(حدود 4 سطر) بنویسید. (تصویر انتخابی )

 

 

 

 

 

 

 

28- داستان زیر را تا یک بند(حدود 4سطر) ادامه دهید.
پیر مرد و پیر زنی در یک جنگل دوردست با هم زندگی می کردند آن ها از مال دنیا فقط یک گاو داشتند که پیرمرد هر روز آن را برای چرا به صحرا می برد و شب ها به خانه بر می گرداند تا از شیر آن برای درست کردن غذا استفاده کنند. روزها همین طور سپری می شد که ناگهان یک عصر که پیرمرد گاوش را به خانه بر می گرداند ناگهان پای گاو در چاله ای افتاد.............................

..

- املای کدام جمع غلط است ؟     1- خسته گان 2- تشنگان    3- رانندگان               4- آیندگان

2- مفرد کدام کلمه ، غلط آمده است ؟   1- احوال : حال   2- افکار : فکر  3- مظاهر : ظهور         4- آثار : اثر

3- کدام یک نیاز به تشدید دارد ؟   1- فرهنگ غنی2 - تقویت  3- فرهنگ خاص          4- فضای کلی

4- املای کدام کلمه با توجه به معنی غلط است ؟

      1- رایهه : بو  2- لهجه : شکلی از زبان و گفتار      3- مصادف : هم زمان  4- بغض : گرفتگی گلو از غصّه

5- در کدام عبارت غلط املایی دیده می شود ؟   1- درختان چنار غرس شده است

       2- ایرانیان بنای این گونه آثار را ثواب آخرت می گویند

       3- نقّاشی ، رایج ترین زینت اتاق ها و تالارهاست

       4- به این جمله های نقض و دل آویز، امثال و حکم می گویند

6 -  کدام لغت در هنگام جمع بستن تغییر کرده است ؟

                  1- دیدگان  2- دانشوران  3- دانشمندان  4- کار آگاهان

7- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

     1- هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تعارف می کنند

     2- زانوان بر زمین می زنند و موقر و متین می نشینند

     3- عساره ی اندیشه های خود را در جملات کوتاه می گنجانند

     4- سخن پرداخته و سخته و سنجیده می گویند

8- در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود ؟

     1- بهار فصل تجدید حیاط طبیعت و رویش و جوانه زدن است .

     2- در طبیعت گاه استثنا هم وجود دارد .

     3- تک درختی که در بیابان برای رفع عطش به انتظار باران نشسته است .

     4- خاربنی که در سینه کویر روییده است .

9- در کدام عبارت ، غلط املایی نیست ؟

   1- فرشی رنگین زیر پای آبران می گسترانند

   2- رنگ زرّین گندم زارها زیر پرتوانبارطلایی خورشید چشم نواز است .

   3- عدّه ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند    4- در زیبایی های آفرینش تعمّل کنید

10- کدام یک از لغات هم آوا ، غلط  به کار رفته است ؟

    1- سؤال های پی در پی مأمور شهربانی تمامی نداشت 2- اصفهان قرن ها پیش از صفویه معمور و آباد بوده است

    3- دشمن به غالب دوست در آمده و فریب کاری می کند

    4- چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد      تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

11-  دو واژه ی « معمور » و « مأمور » که دارای تلفظ یکسانی هستند ، .......................... نامیده می شوند .

     1-  هم خانواده      2- هم آوا ( متشابه )       3- مترادف          4- متضاد

 

آزمون های فصل 3  فارسی دوم                                                    

1- در کدام گزینه ، زیبایی ادبی « جان بخشی به اشیا » نیست ؟

     1- پاییز هم چون دیگر فصل ها با طبیعت وداع می کند

     2- زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد

     3- زیبایی طبیعت منحصر به سبزه و گل نیست

     4- کاج و سرو در سرمای زمستان هم خم به ابرو نمی آورند

2- در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود ؟

     1- بهار فصل تجدید حیاط طبیعت و رویش و جوانه زدن است .

     2- در طبیعت گاه استثنا هم وجود دارد .

     3- تک درختی که در بیابان برای رفع عطش به انتظار باران نشسته است .

     4- خاربنی که در سینه کویر روییده است .

3- کدام عبارت به شیوه ی « نوشته ی ادبی » نیست ؟

     1- آسمان بر سر بام و دشت ، پولک های نقره ای می ریزد

     2- مردم بعضی از مناطق جنوبی کشور ما در طول زمستان رنگ برف را نمی بینند

     3- هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است

     4- آسمان سخاوتمند می شود

4- کدام واژه ها برای جاهای خالی مناسب هستند ؟

     « ..................... فصل جوانی و شادابی و .................... فصل پختگی و کمال طبیعت است .»

      1- تابستان ، بهار             2- بهار ، پاییز             3- تابستان ، پاییز                  4- بهار ، تابستان

5- معنی کدام لغت غلط آمده است ؟

     1- اهتزاز : هیجان             2- عمق : گودی     3- بدیع : تازه ، نو             4- مبرّا :  پاک ،تبرئه شده

6- در کدام عبارت ، غلط املایی نیست ؟

   1- فرشی رنگین زیر پای آبران می گسترانند

   2- رنگ زرّین گندم زارها زیر پرتوانبارطلایی خورشید چشم نواز است .

   3- عدّه ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند    4- در زیبایی های آفرینش تعمّل کنید

7- کدام ترکیب موصوف و صفت نیست ؟       1- کتاب خوب  2- ماه محرّم        3- هوای صاف   4- اتاق کوچک

8- کدام یک صفت نسبی نیست ؟      1- ایرانی           2- خانگی        3- پشمین                4- متین

9- کدام کلمه ، صفت نسبی است ؟       1- پروین                  2- شانه          3- چرکین                4- سینی

10- رنگ های گرم عبارتند از :

     1- قرمز ، زرد ، نارنجی       2- سبز ، آبی ، بنفش     3- قرمز ، زرد ، سبز    4- سبز ، نارنجی ، زرد

11-  کدام کلمه ، صفت است ؟       1- فردا               2- دیدن         3- شما           4- محکم

12- معادل فارسی کدام لغت ، غلط آمده است ؟

      1- سایت : پایگاه    2- کوپن : کالا برگ                3- ایمیل : نمابر           4- کامپیوتر : رایانه

 

13- قصیده شعری است که :

      1- قافیه ی مصراع اوّل بیت اوّل با مصراع های زوج یکسان است 2- تعدا ابیات آن از پانزده بیت بیش تر است

      3- محتوای آن ستایش ، توصیف ، مرثیه ، پند و اندرز ، حکمت و ... است       4-   همه ی موارد

14- کدام قالب های شعری از جهت قرار گرفتن قافیه ها مانند هم هستند ؟

     1- غزل و قطعه               2- غزل و قصیده                   3- مثنوی و قطعه        4- مثنوی و قصیده

15- کدام ترکیب ، کلمات آن فارسی هستند ؟   1- مناطق معتدل2- رفع عطش3- بار سنگین 4- فصل غم

16- کدام کلمه با « آخر » هم خانواده نیست ؟     1- خیر         2- تأخیر         3- اواخر         4- آخرت

17- کدام یک از لغات هم آوا ، غلط  به کار رفته است ؟

    1- سؤال های پی در پی مأمور شهربانی تمامی نداشت 2- اصفهان قرن ها پیش از صفویه معمور و آباد بوده است

    3- دشمن به غالب دوست در آمده و فریب کاری می کند

    4- چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد      تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

18- در کدام بیت ردیف وجود دارد ؟

       1- ابلهـــی دید اشتری به چــــــرا                  گفت نقشت همه کژ است چــرا

       2- گر بر سر نفس خود امیری مردی                  ور بر دگــری خرده نگیری مردی

       3- باد بهاری وزید از طرف مـــرغزار           باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار

       4- تو نیکی می کن و در دجله انداز             کـــــــه ایزد در بیابانت دهدباز

19- کاربرد کدام لغت از نظر نگارشی درست است ؟     1- پیشنهادات 2- زباناً     3- دوئیت         4- بازرسان

20- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟ 

        1- منزّه : پاکی    2- شگرف: نیکو ، زیبا        3- انباز : شریک                4- نامرئی : دیده ناشدنی

21- کدام گزینه اشتباه معنی شده است ؟

    1- دل آرا : محبوب       2- نغز : شکستن       3- عرضه کردن : نشان دادن       4- تجدید : : نو کردن

22- مفرد « تماثیل » کدام کلمه است ؟     1- مثل   2- تمثیل   3- مثال    4- تمثال

23- نگارنده ، در این درس به چه معناست ؟   1- نقاش    2- آفریننده      3- صورتگر      4- همه ی موارد

24- در کدام گزینه ، واژه ی قرضی آمده است ؟     1- دارا     2- تیم   3- پدیدار     4- دوست

25- زمان کدام فعل با سایر گزینه ها متفاوت است ؟   1- می شنوی     2- می نویسید  3- می جویند     4- می خوردیم

26-  در کدام جمله آرایه ی جان بخشی ( تشخیص )  وجود دارد ؟ 1- در نیمه های اسفند زمین نفس می کشد   2- عده ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند      3- رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند     4- رنگ زرین گندم زارها بسیار زیبا است

27-  در کدام گزینه اسم ساده آمده است ؟   1- راستین ، چرکین ، دهه      2- هفته ، سفیده ، جنگی

     3- کافی ، زمین ، دانه   4- شیری ، ریزه ، خاکی

28-  کدام مصراع مفهوم آیه ی « الله الصّمد » را در خود دارد ؟

     1- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا    2- هم کار گهی هم چو زمین ساخته معمور

     3- بر صفحه هستی ز خداوند تعالی      4- صانع و پروردگار حیّ توانا

29-  دو واژه ی « معمور » و « مأمور » که دارای تلفظ یکسانی هستند ، .......................... نامیده می شوند .

     1-  هم خانواده      2- هم آوا ( متشابه )       3- مترادف          4- متضاد

30- تلفّظ کدام واژه  با توجه شعر نگارنده ی زیبا ، غلط است ؟     1- مَلَکُ العرش / مَلِک العرش      2- فَراغَت / فِراغت     3- شِگرف / شَگرف   4- نی نی ni ni / نی نی ney ney 

به نام خدا     نام ونام خانوادگی............................................................. مدرسه راهنمایی ................

            سؤالات کتاب باز فارسی دوم از درس یک تا آخر درس شش        

1- یک « تلمیح » در شعر ص 22 پیدا کنید و بنویسید .

 

2- مترادف « کم خرد و نادان » را در ص 25 ، بجویید .

3- در ص 4 ، برای زبان چهار ویژگی آمده است . کدام یک از ویژگی ها « وند » ندارد ؟

4- در ص 3 کلمه ای آمده است که علامت تشدید آن از قلم افتاده است ، آن لغت کدام است ؟

5- در ص 34 کدام لغت به معنی « کاشتن درخت » است ؟

6- در ص 33 مثلی پیدا کنید که در مورد فایده ی شکیبایی است .

 

7- در ص 15 یک تشبیه پیدا کنید ؛ سپس بنویسید کدام یک از ارکان  آن حذف شده است .

 

8- هم خانواده ی « مغضوب » و « تعریف » را در ص 30 بجویید .

9- در ص 18 یک فعل امر ، یک فعل مضارع و سه فعل ماضی بیابید .

10- در ص 16 دو مفعول پیدا کنید .

11- با توجه به شعر « فروغ دانایی » در ص 39 به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف – به نظر شما « شاه بیت » شعر کدام بیت است ؟

 

ب- در شعر چهار جمع مکسر و دو جمع فارسی پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید .

 

پ- دو مفعول پیدا کنید و بنویسید .

ت- دو کلمه پیدا کنید که پسوند داشته باشند .

ث- دو تشبیه در شعر پیدا کنید و ارکان هر یک را بنویسید .

 

 

ج- در مصراع اول نهاد و گزاره را پیدا کنید

 

چ- کدام لغت به معنی « همدم » و کدام به معنی « بیان کردن » است ؟

ح- کدام بیت ها ردیف دارند ؟

 

خ- هم خانواده ی کلمات « مورخ » و ممنون » را در شعر پیدا کنید .

د- دو کلمه ی « مخفّف » پیدا کنید .

:: موضوعات مرتبط: <-CategoryTitle->
:: برچسب‌ها: <-TagName->Flash banner maker online